Advies over de snelle uitvoering van bestuurlijke plannen

Visie hebben en omzetten in daden. Begeleiding bij lastige onderwerpen, zodat voortgang wordt geboekt en tevens het benodigde draagvlak groeit. Succesvol besturen is te organiseren. MAACC biedt u dat. Lees verder »

Van visie tot werkelijkheid

Als bestuurder wilt u soms echt het verschil maken. U wilt daadwerkelijke realisatie van een bepaalde woon-zorgvoorziening. Of dat het fietspadenplan wordt omgezet in rood asfalt. Dat er vlinders vliegen in het geplande natuurgebied. Dat die waterberging fysiek wordt aangelegd. Maar u wilt niet dat het nog jaren gaat duren? Lees verder »

GeMAACCt


A4 Delft-Schiedam

Weller: Maankwartier

Eigenbouw

Langer Zelfstandig Wonen

Wonen en zorg

Langer zelfstandig thuis wonen. Wanneer u zoekt naar de implementatie die het best bij u en uw partners past, kan MAACC helpen. Het betekent nogal wat voor gemeentes, corporaties, zorginstellingen, regionale zorgkantoren en voor de bewoners zelf. Sinds de verantwoordelijkheid grotendeels op gemeentelijk niveau is neergelegd zijn lokale partners bezig met de vraag welke veranderingen dat voor hen meebrengt.

Als voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen heeft Marnix Norder in heel Nederland gezien hoe lastig het soms is en geadviseerd in de lokale uitvoering van het nationale beleid.